COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 06/09/2015

Chiv 23 Nruab Xyoo B
Yaws Xas Yas 35,4-7a

4 Nej hais rau cov poob siab: “Ua siab loj, txhob txhawj, saib ov, nej tus Tswv Ntuj kev pauj, Tswv Ntuj kev pab tuaj, nws yuav tuaj cawm nej.
5 Cov dig qhov muag yuav rua hlo, cov lag pob ntseg yuav qhib plho,
6 Tus ceg tawv yuav dhia rhees tam li kauv, tus piav tes nplaig yuav qw hom khaj, vim dej yuav paim yaws hav suab puam thiab ntws nto hauv tiaj nrag.
7 Thaj chaws nkig yuav teev yees ua pas, thaj av qhuav dej yuav txhawv ntsos, tshav zaub plis chaw nkaum hav tauj hav txhiav.”

Yas Kos Npos 2,1-5


1 Kuv cov kwv tij, nej txoj kev ntseeg peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev muaj hwj chim tsis txhob kws cai.
2 Yog ib tug neeg nkag los hauv nej lub chaw txoos hnav tsoos ci hob coj nplhaib kub thiab ib tug pluag tsoos ntsu kauv hna,
3 Nej ntsia zoj tus hnav tsoos ci hob thiab hais tias: “Koj zaum lub zoo chaw no thiab nej hais rau tus pluag: Koj sawv ntawm ko los koj zaum hauv kuv theem tiag taw,
4 Nej puas saib ntsej ua plhu thiab ua cov txiav txim raws zaj niag phem ?
5 Kom nej mloog, kuv cov kwv tij ntxim hlub: Puas yog Tswv Ntuj xaiv cov pluag kom ntiaj teb nplua nuj kev ntseeg thiab cov hlub nws kom ciaj qaum ntuj xeeb ntxwv li nws tau cog lus ?

 

 

Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia.

 

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 7,31-37

 

31 Tawm ntawm xeev Tws Los, nws mus rau Xis Doos ntawm hiav txwv Nkas Lis Lais, hauv nruab nrab xeev Des Kas Pos Los.
32 Luag coj tau ib tug ntsej lag hais lus nhruj nhreev tuaj rau nws, lawv thov kom nws tsa tes rau,
33 Nws coj tus ntawd mus rau ib cag deb npoj neeg, nws cev ntiv tes rau tus ntawd qhov ntsej thiab nti aub ncaug tub tus ntawd nplaig,
34 Tsa muag ntsia saum ntuj, tshuab ib pas thiab hais rau tus ntawd: “Es fas tas” Txhais tias: “Qhib plho.”
35 Tam sid, tus ntawd pob ntseg qhib plho, nplaig muag nthas hais lus meej,
36 Nws hais ntsees rau lawv tsis pub lawv qhia rau leej twg, nws yim cheem, lawv yim hais ncha ntws,

37 Ua rau lawv qhuas dhau, lawv hais tias: “Nws ua zoo tas nrho, ua tus lag hnov thiab tus hais nrhuj nhreev hais lus meej”

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 7,31-37

En ce temps-là,
    Jésus quitta le territoire de Tyr ;
passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée
et alla en plein territoire de la Décapole.
    Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler,
et supplient Jésus de poser la main sur lui.
    Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule,
lui mit les doigts dans les oreilles,
et, avec sa salive, lui toucha la langue.
    Puis, les yeux levés au ciel,
il soupira et lui dit :
« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »
    Ses oreilles s’ouvrirent ;
sa langue se délia,
et il parlait correctement.
    Alors Jésus leur ordonna
de n’en rien dire à personne ;
mais plus il leur donnait cet ordre,
plus ceux-ci le proclamaient.
    Extrêmement frappés, ils disaient :
« Il a bien fait toutes choses :
il fait entendre les sourds et parler les muets. »TP Cwj Vuam Chiv0 commentaires: