COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 16/08/2015

Chiv 20 Nruab Xyoo B

Paj Lug 9,1-6

1 Kev thoob tsib txhim tau nws lub tsev, nws txaug tau xya tus ncej,
2 Nws twb tua cov tsiaj, nrog nws cov cawv, rau tau nws lub rooj,
3 Nws twb xa nws cov ntxhais txib, nws qw saum cov chaw siab hauv lub nroog:
4 “Kom tus ruam los ntawm no !” Nws hais rau cov tsis paub qab hau :
5 “Nej tuaj noj kuv cov mov thiab haus cov cawv kuv tov,
6 Nej nrauj txoj kev ruam ces nej yuav ciaj thiab taug txoj kev txawj ntse !”

Es Fes Xos 5,15-20

15 Nej ceev faj tshaj plaws qhov ua li cas rau nej kev coj, txhob ua li cov tsis paub qab hau hos ua li cov thoob tsib,
16 Ua kom zim txwv no muaj nqes vim cov hnub nyoog liam txwv.
17 Vim li, txhob ua cov ruam, hos nej to taub yam Huab Tais siab nyiam,
18 Nej txhob ua cov qaug cawv, yog kev ua dog dig, hos kom nej muaj Leej Ntuj Plig puv npo,
19 Seev tuj taws nkauj paj nruag thiab nkauj plig rau nej thiab muab tag nrho nej los seev hawm Huab Tais,
20 Ua tsaug mus li rau txhua yam ua peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev npe rau Leej Txiv Tswv Ntuj.

Alléluia. Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia.

Zam Ntawv Moo Zoo 6,51-58

51 “Kuv yog mov ciaj sia nqes saum ntuj los, yog leej twg noj yam mov no, yuav ciaj ib txhis, yam mov uas kuv pub yog kuv cev nqaij kom ntiaj teb ciaj sia.”
52 Cov Yus Dais sib cav zom zaws hais tias: “Tus no yuav ua cas pub tau nws cev nqaij rau peb noj ?”
53 Yes Xus hais rau lawv: “Kuv hais tseeb tseeb rau nej, yog nej tsis noj neeg Leej Tub cev nqaij thiab tsis haus nws cov ntshav, nej tsis muaj sia hauv nej tus kheej.
54 Tus noj kuv nqaij thiab haus kuv ntshav muaj txoj sia ib txhis, hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv tsees los.
55 Kuv cev nqaij yog tseem txhiam xws, kuv cov ntshav yog tseem kua.
56 Tus zom kuv nqaij thiab haus kuv ntshav yuav txawm hauv kuv thiab kuv txawm hauv nws.
57 Tam Leej Txiv tus ciaj sia xa kuv tuaj thiab tos kuv ciaj vim Leej Txiv, tus zom kuv thiab tus ntawd yuav ciaj vim kuv.
58 Tus no yog mov nqes qaum ntuj los, nws tsis zoo li yam nej cov yawg  suab noj thiab lawv tuag lawm ; tus zom yam mov no ciaj sia mus ib txhis.”

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6,51-58
En ce temps-là,
Jésus disait à la foule :
    « Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel :
si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. »
    Les Juifs se querellaient entre eux :
« Comment celui-là
peut-il nous donner sa chair à manger ? »
    Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis :
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
et si vous ne buvez pas son sang,
vous n’avez pas la vie en vous.
    Celui qui mange ma chair et boit mon sang
a la vie éternelle ;
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
    En effet, ma chair est la vraie nourriture,
et mon sang est la vraie boisson.
    Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi,
et moi, je demeure en lui.
    De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,
et que moi je vis par le Père,
de même celui qui me mange,
lui aussi vivra par moi.
    Tel est le pain qui est descendu du ciel :
il n’est pas comme celui que les pères ont mangé.
Eux, ils sont morts ;
celui qui mange ce pain vivra éternellement. »


TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: