COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 30/08/2015

Chiv 22 Nruab Xyoo B
Txoj Cai Ob 4, 1-2.6-8

1 Ziag no, His Xas Lais mloog tej lus kom thiab tej txhooj uas kuv qhia rau nej ua thaum nej nkag mus tau thaj av uas nej cov yawg koob tus Huab Tais Tswv Ntuj pub rau nej xwv nej ciaj.
2 Thiab txhob ntxiv tus dab tsi, txhob tshem dab tsi ntawm tas tej kuv qhia rau nej. Tiam sis, nej yuav khaws Huab Tais nej tus Tswv Ntuj cov cai raws nraim li kuv teev rau nej.
6 Nej nco ntsoov tseg muab khaws siv, nej thiaj yuav ua neeg thoob tsib, ua neeg ntse ntawm tag pej kum neeg xub ntiag. Thaum lawv hnov hais txog tej lus kom no, lawv yuav tsa suab hlo qhuas: Tsis muaj ib haiv neeg thoob tsib thiab ntse cuag haiv neeg loj ntawd !
7 Haiv neeg loj twg cov huab tais nyob ze lawv cuag li peb tus Huab Tais Tswv Ntuj nyob ze peb tav twg peb hu txog nws ?
8 Haiv neeg loj twg cov cai thiab cov kab ke yuav ncaj ncees cuag txoj cai kuv muab cev rau nej hnub no ?

Yas Kos Npos 1,17-18.21b-22.27

17 Yam paj tshab zoo thiab kev pab dawb paug saum ub nqes ntawm txoj kev pom kev leej txiv los, nws tus tsis muaj qhov hloov los txawv txav tsaus.
18 Vim tuaj yeem, nws yug tau peb hauv lo lus tseeb kom peb yog nws cov xub thawj tsim tau.
21 Txais mos nyoos lo lus, lo muaj peev xwm cawm nej ntsuj plig.
22 Kom nej ua tau raws li lo lus tsis yog mloog nkaus, ua nej cov qig lus.

27 Txoj kev ntseeg huv tsis qias Leej Txiv Tswv Ntuj yog li no: saib xyuas cov poj ntsuam tub ntsuag hauv lawv kev txhawj xeeb, txuag yus tus kheej txhob qaug rau lub ntiaj teb.


Alléluia. Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 7,1-8.14-15.21-23

1 Cov Fas Lis Xais thiab ib txhia kws ntawv tuaj Yes Lus Xas Les tuaj, lawv los sib sau ntawm Yes Xus.
2 Lawv pom nws cov thwj tim tes qias noj mov tsis ntxuav tes.
3 Cov Fas Lis Xais thiab tag cov Yus Dais hwm tej laus tej kab ke, yog tsis xub ntxuav tes ti nkaus luj tshib lawv tsis noj mov.
4 Rov qab nraum tej tshav puam los yog tsi ntxuav tes, lawv tsis noj mov thiab lawv tseem caiv ntau yam li ntxuav khob, tais thiab phaj.
5 Cov Fas Lis Xais thiab cov kws ntawv nug nws: “Vim li cas koj cov thwj tim tsis taug cov laus tej kab ke, noj mov tes qias ntsuav ?”
6 Nws hais rau lawv: “Neeg dag, Es Xais saub txog nej sau tseg tias: Haiv neeg no lam hawm kuv ntawm di ncauj, lawv siab nyob deb kuv,
7 Lam hawm kuv dawb, qhuab qhia tib neeg tej txhooj cai.
8 Nej muab Tswv Ntuj tus txhooj cai txhem mus tuav tib neeg tej kab ke.”
14 Nws rov hu npoj neeg los, nws hais rau lawv: “Tas nej sawv daws mloog kuv thiab kom nej to taub,
15 Tsis muaj yam dab tsi nyob sab tib neeg nraud nqes hauv nws nruab nrog ua qias nws, kawg yam tawm sab hauv tib neeg los ua qias neeg.
21 Vim yam nyob sab hauv neeg nruab siab, txhawv tej zaj phem thiab dhuav neeg: yees hlob, tub sab, tua neeg,
22 Sib daj dee, hu dab, lim hiam, ntxeev cuav, lwj liam, khib, thuam, muab hlob, khav theeb,
23 Txhua yam kev phem no tawm sab hauv tuaj thiaj qias tib neeg.”

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 7,1-8.14-15.21-23

En ce temps-là,
 les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus,
 et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens ;  et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats.
    Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains.
    Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure.
    Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. »


TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: