COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 13/09/2015

Chiv 24 Nruab Xyoo B

Yaws Xas Yas (Es Xais) 50,5-9a
5 Huab Tais Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, kuv tsis cam tsis thim rov qab.
6 Kuv cia kuv nrob qaum rau lawv cov nplawm thiab kuv ob sab plhu rau lawv dob, tsis nraim kuv ntsej muag rau lawv nto thiab tsawm.
7 Huab Tais Tswv Ntuj tau cawm kuv, vim li kuv tsis txhawj, vim li kuv ntsej muag tawv npaum zeb, kuv paub tias kuv yuav tsis poob ntsej muag.
8 Tus pom kuv ncaj ncees tuaj txog ze ; tus muaj khib kom nrog kuv hais ; tus muab txim rau kuv yeej meem txav zog los ; 
9 Saib ! Huab Tais Tswv Ntuj yog tus cawm kuv ; leej twg tus muab txim rau kuv ? Lawv yuav po tag li daim ntaub, kab yuav muab noj. 
10 Nej leej twg hwm Huab Tais kom mloog nws tus tub txib lo lus ; leej twg tau kev tsaus ntuj tsis muaj qhov kaj rau nws kom nws mus ntxhi hauv Huab Tais npe mus pheeb rau Tswv Ntuj. 
11 Saib ! Tag nej cov hlawv ib cub tawg los sawv ua yeej yeem nkag mus hauv lub cub tawg nej hlawv, yog kuv tes nej raug txom nyem nej yuav pw nthi.

Yas Kos Npos 2,14-18

14 Kuv cov kwv tij, tus ncauj hais tias muaj kev ntseeg, hos ua tsis tau hauj lwm tsim nyog dab tsi ? Txoj kev ntseeg puas cawm tau nws ?
15 Yog tus kwv tij los tus muam twg liab qab thiab tshaib nqhis tas nrho,
16 Leej twg hauv nej hais rau lawv : nej mus nyab xeeb lug, tsev sov so nej yuav tsis tshaib, pub tsis taus dab tsi yug lawv lub cev, tsim nyog dab tsi ?
17 Kev ntseeg kuj tib yam yog ua tsis tau hauj lwm, ces kev ntseeg tuag lawm.
18 Tej txhia hais tias : koj muaj kev ntseeg hos kuv ua tau hauj lwm ; qhia rau kuv koj txoj kev ntseeg tsis tau hauj lwm, kuv mam qhia kuv kev ntseeg tes num rau koj.

Alléluia. Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 8,27-35

27 Yes Xus thiab nws cov thwj tim mus rau cov zos ntawm Kais Xas Lais Fis Lis Pos, nws nug nws cov thwj tim ntawm kev hais tias: “Tib neeg hais tias kuv yog leej twg ?”
28 Lawv hais nws tias: “Zam Ntxuav Plig, rau tej txhia Es Lias, lwm cov yog ib tug hauv cov saub.”
29 Nws nug lawv: “Nej ned, nej hais kuv yog leej twg ?” Pob Zeb teb ntua hais rau nws: “Koj yog Leej Pleev.”
30 Ces nws cheem lawv kom txhob qhia nws rau leej twg li.
31 Nws pib qhia rau lawv tias neeg Leej Tub yuav tsum raug txom nyem loj, cov txiv yawg, cov thawj leej choj thiab cov kws ntawv yuav txhem nws, tua nws, peb hnub tom qab, nws yuav sawv tsees los.
32 Nws hais meej tej lus ntawd, Pob Zeb rub nws rau ib cag yuav yws nws ;
33 Ces Yes Xus tig lees pom nws cov thwj tim yws rau Pob Zeb hais tias: “Khiav tuaj tom kuv qab, Xas Tas, koj tsis xav li Tswv Ntuj tsuas xav li neeg.”
34 Hu tau npoj neeg nrog nws cov thwj tim los, nws hais rau lawv: “Yog leej twg xav caum kuv qab, kom nws txhob xam txog nws thiab kwv nws tus ntoo cuam caum kuv.
35 Tus xav cawm nws ntsuj plig kawg ua poob, hos tus ua nws ntsuj plig poob tim kuv thiab lub Moo Zoo thiaj li cawm tau.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 8, 27-35


En ce temps-là,
    Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples,
vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe.
Chemin faisant, il interrogeait ses disciples :
« Au dire des gens, qui suis-je ? »
    Ils lui répondirent :
« Jean le Baptiste ;
pour d’autres, Élie ;
pour d’autres, un des prophètes. »    
Et lui les interrogeait :
« Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? »
Pierre, prenant la parole, lui dit :
« Tu es le Christ. »
    Alors, il leur défendit vivement
de parler de lui à personne.


    Il commença à leur enseigner
qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup,
qu’il soit rejeté par les anciens,
les grands prêtres et les scribes,
qu’il soit tué,
et que, trois jours après, il ressuscite.
    Jésus disait cette parole ouvertement.
Pierre, le prenant à part,
se mit à lui faire de vifs reproches.
    Mais Jésus se retourna
et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre :
« Passe derrière moi, Satan !
Tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celles des hommes. »
    Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit :
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive.
    Car celui qui veut sauver sa vie
la perdra ;
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile
la sauvera. »
TP Cwj Vuam Chiv0 commentaires: