COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 11/10/2015

Chiv 28 Nruab Xyoo B


Thoob Tsib 7,7-11

7 Vim qhov kuv thov, ces muab kev txawj ntse pub kuv, qhov kuv tsa ncauj taij, tus plig thoob tsib tuaj rau kuv.
8 Kuv ntshaw nws tshaj tej cwj nrig thiab tej theej kiab thiab tej cuab tam tus nqe kuv pom tsis piv nws.
9 Kuv piv lub pov haum twb tsis nyog rau nws, khee hlo kub tsuas zoo li tsig zeb rau nws thiab nyiaj tsis ntxiv av nkos rau nws,
10 Kuv nyiam nws tshaj tau noj qab nyob zoo thiab kev tsab kev zuag, kuv yeem xaiv nws tshaj qhov pom kev, vim nws kev pom kev tsis txawj tuag.
11 Tag qhov zoo nrog nws tuaj rau kuv thiab tej cuab tam suav tsis txheeb hauv nws xib teg.

 
Es Nplais 4,12-13

12 Tswv Ntuj lo lus ciaj sia thiab muaj zog thiab zuag tshaj rab ntaj ob sab zuag thiab nkag ti nkaus chaw faib ntsuj mam ntsuj plig, hlwb thiab leeg, ntes tau zaj tswv yim thiab lub siab xav,
13 Tsis tshuav tus tsi yuav muab zais tau rau nws, tag nrho puav leej lam cum thiab tshwm saum npoo rau nws qhov muag, peb yuav tuaj cuag lo lus,

Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Alléluia.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 10,17-30

17 Nws sawv kev mus, tom kev ib tug neeg rag ntws txhos caug ntua ntawm nws nug nws: “Zoo Xib Hwb, kuv yuav ua li cas kuv thiaj tau txoj sia nyob ib txhis ?”
18 Yes Xus hais nws: “Tim li cas koj hu kuv ua tus zoo ? Tsis muaj tus zoo, tsuas yog Tswv Ntuj tib leeg,
19 Koj paub tej lus qhuab qhia: txhob tua neeg, txhob deev hluas, txhob tub sab, txhob iab liam, txhob thab plaub, hwm koj niam koj txiv.
20 Tus ntawd teb nws: “Xib Hwb, kuv yeej yoog tej ntawd txij yav kuv hluas los.
21 Yes Xus ntsia zoj nws, hlub nws thiab hais rau nws: “Koj sav tib qho, mus muag tag nrho yam koj muaj muab pub cov pluag, koj yuav muaj ib lub cuab tam saum ntuj thiab koj tuaj caum kuv.
22 Nws ntshaus ntsho rau lo lus tu siab nrho txav lawm vim nws muaj teej tug loj heev.
23 Yes Xus xam ncig lees hais rau nws cov thwj tim: “Yuav ceeb laj heev rau cov nplua nuj nkag mus hauv Tswv Ntuj qaum ntuj.
24 Cov thwj tim txhawj heev rau nws cov lus. Yes Xus rov hais rau lawv: “Cov me nyuam, yuav ceeb laj nkag hauv Tswv Ntuj qaum ntuj kawg.
25 Tseem yooj yim tshaj rau tus ntxhuav chaws lub qhov koob dua tus nplua nuj chaws mus hauv Tswv Ntuj qaum ntuj.
26 Ces lawv haj yam txhawj sib hais zom zaws: “Leej twg thiaj li yuav dim ?
27 Yes Xus ntsia zoj lawv hais tias: “Rau tib neeg yeej tsis tau, tsis txhawj rau Tswv Ntuj, dab tsi twb tau rau Tswv Ntuj.
28 Pob Zeb hais rau nws: “Peb twb tso txhua yam tseg peb tuaj caum koj.”
29 Yes Xus tsa ncauj hais: “Kuv hais tseeb rau nej, tsis muaj tus tso vaj tse, kwv tij, muam, niam los txiv, me nyuam, liaj teb vim kuv thiab vim lub Moo Zoo,
30 Yuav tsis txais ib puas npaug tam sis no: vaj tse, kwv tij, muam, niam, txiv, me nyuam, liaj teb nrog kev txom nyem thiab yav tom ntej txoj sia nyob ib txhis.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,17-30 ou 10,17-27
En ce temps-là,
    Jésus se mettait en route
quand un homme accourut
et, tombant à ses genoux, lui demanda :
« Bon Maître, que dois-je faire
pour avoir la vie éternelle en héritage ? »
    Jésus lui dit :
« Pourquoi dire que je suis bon ?
Personne n’est bon, sinon Dieu seul.
    Tu connais les commandements :
Ne commets pas de meurtre,
ne commets pas d’adultère,
ne commets pas de vol,
ne porte pas de faux témoignage,
ne fais de tort à personne,
honore ton père et ta mère.
 »
    L’homme répondit :
« Maître, tout cela, je l’ai observé
depuis ma jeunesse. »
    Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima.
Il lui dit :
« Une seule chose te manque :
va, vends ce que tu as
et donne-le aux pauvres ;
alors tu auras un trésor au ciel.
Puis viens, suis-moi. »
    Mais lui, à ces mots, devint sombre
et s’en alla tout triste,
car il avait de grands biens.

    Alors Jésus regarda autour de lui
et dit à ses disciples :
« Comme il sera difficile
à ceux qui possèdent des richesses
d’entrer dans le royaume de Dieu ! »
    Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles.
Jésus reprenant la parole leur dit:
« Mes enfants, comme il est difficile
d’entrer dans le royaume de Dieu !
    Il est plus facile à un chameau
de passer par le trou d’une aiguille
qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »
    De plus en plus déconcertés,
les disciples se demandaient entre eux :
« Mais alors, qui peut être sauvé ? »
    Jésus les regarde et dit:
« Pour les hommes, c’est impossible,
mais pas pour Dieu ;
car tout est possible à Dieu. »

    Pierre se mit à dire à Jésus :
« Voici que nous avons tout quitté
pour te suivre. »
    Jésus déclara :
« Amen, je vous le dis :
nul n’aura quitté,
à cause de moi et de l’Évangile,
une maison, des frères, des sœurs,
une mère, un père, des enfants ou une terre
    sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple :
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres,
avec des persécutions,
et, dans le monde à venir,
la vie éternelle. »


TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: