COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 18/10/2015

Chiv 29 Nruab Xyoo B

Yaws Xas Yas (Es Xais) 53,10-11

10 Huab Tais yeem nws puas ntsoog thiaj ua nws txom nyem, yog koj saib nws ntsuj plig ua txim theej txhoj, nws yuav pom xeeb leej xeeb ntxwv, yuav muaj siav nyob ntev, Huab Tais siab nyiam yuav tsheej xeeb hauv nws tes,
11 Vim nws ntsuj plig sawm khwv, nws yuav pom tias nws yuav tsau npo vim nws txawj ntse, kuv tus tub txib ncaj yuav ua coob leej kom ncaj ncees thiab nws ua tus ris lawv tej txhaum,

Es Nplais 4,14-16

14 Muaj tus tuam leej choj, tus hla plaws cov txheej ntuj, Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub, peb yuav ntseeg kom ruaj nreb,
15 Tsis yog peb muaj tus tuam leej choj tsis muaj peev xwm rau peb kev tais caus, nws tau raug sim txhua nrho tib si, tseg tsis lo ib qho txhaum.
16 Peb tso siab lug mus ntawm lub theej kiab koob hmoov txais kev khuv leej thiab txiaj ntsim peb yuav tau kev pab,

Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 10, 35-45

35 Ntxes Npes Dais ob tug tub Yas Kos Npos thiab Zam txav los ntawm Yes Xus, hais rau nws: “Xib Hwb, wb xav kom yam wb nug koj, koj ua rau wb.”
36 Nws hais rau nkawd: “Neb xav kom kuv ua dab tsi rau neb ?”
37 Nkawd hais rau nws: “Pub rau wb ib tug zaum koj sab xis, ib tug sab laug wb zaum tsaws hauv koj lub hwj chim.”
38 Yes Xus hais nkawd: “Neb tsis paub yam uas neb thov ; neb puas haus taus lub ntim kuv yuav haus, txais lub cim ntxuav uas yuav ntxuav kuv ?”
39 Nkawd hais rau nws: “Tau kawg rau wb.” Tiam sis, Yes Xus hais rau nkawd: “Lub ntim kuv yuav haus, neb kuj yuav haus thiab lub cim ntxuav uas yuav ntxuav kuv kuj yuav ntxuav neb,
40 Qhov zaum ntawm kuv sab xis los sab laug, tsis yog kuv tus yuav pub, tiam sis twb xub npaj rau cov ntawd lawm.”
41 Lawv kaum leej hnov txawm pib yws rau Yas Kos Npos thiab Zam nkawd;
42 Yes Xus hu lawv los hais rau lawv: “Nej twb paub, cov kav tej haiv neeg tswj nruj nreem luag thiab cov ua hlob siv hwj chim rau luag.
43 Txhob ua li ntawd hauv nej, leej twg xav ua tus loj ua nej tus tub txib,
44 Tus xav ua tus thawj hauv nej ua sawv daws tus qhev,
45 Vim neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tiam, hos kom tau tiam thiab pub nws txoj sia los txhiv coob leej.”

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 35-45 ou brève 10, 42-45

En ce temps-là,
    Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
s’approchent de Jésus et lui disent :
« Maître, ce que nous allons te demander,
nous voudrions que tu le fasses pour nous. »
    Il leur dit :
« Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
    Ils lui répondirent :
« Donne-nous de siéger,
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche,
dans ta gloire. »
    Jésus leur dit :
« Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire,
être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? »
    Ils lui dirent :
« Nous le pouvons. »
Jésus leur dit :
« La coupe que je vais boire, vous la boirez ;
et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé.
    Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche,
ce n’est pas à moi de l’accorder ;
il y a ceux pour qui cela est préparé. »
    Les dix autres, qui avaient entendu,
se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean.
    Jésus les appela et leur dit :
 « Vous le savez :
ceux que l’on regarde comme chefs des nations
les commandent en maîtres ;
les grands leur font sentir leur pouvoir.
    Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.
Celui qui veut devenir grand parmi vous
sera votre serviteur.
    Celui qui veut être parmi vous le premier
sera l’esclave de tous :
    car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir,
et donner sa vie en rançon pour la multitude. »


TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: