COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 25/10/2015


Chiv 30 Nruab Xyoo B
Is Mias Hus 31,7-9
7 Huab Tais hais li no: “Qw hom khaj rau Yas Kos thiab qhuas tus ua cov teb chaws lub taub hau, nej cav ntsuag qees qhuas thiab hais tias: Huab Tais, cawm koj haiv neeg His Xas Lais cov seem,
8 Saib, kuv coj lawv pem thaj av qaum teb thiab sau lawv puag tim npoo ntiaj teb los ua ke, tus dig muag thiab tus zuav zaws, tus poj niam cev hnyav thiab tus daws cev lawv tuaj koom txoos loj ntawm no,
9 Lawv quaj dhi tuaj, kuv yuav coj lawv hauv kev pe hawm, kuv yuav coj lawv hauv kev ncaj tsis dawm lawv kev cuag cov dej ntws nto, vim kuv yog His Xas Lais leej txiv thiab Es Fais yog tus kuv xub yug”.

Es Nplais 5,1-6


1 Txhua tus tuam leej choj nthos hauv neej tsa kom pab tau neej hos kom nws cev paj tshab thiab txim rau tej txhaum ntawm Tswv Ntuj,
2 Muaj peev xwm nrog txhawj cov tsis paub tab thiab yuam kev, vim nws tus kheej kuj muag ncee,
3 Tim qhov ntawd, nws yuav tsum cev tej txim rau nws tus kheej cov txhaum thiab rau zeej tsoom.
4 Txhob lam muaj tus yuav lub koob meej rau nws tus kheej, yog Tswv Ntuj ua tus hu ib yam li As Loos.
5 Leej Pleev twb tsis txeeb lub hwj chim ua tuam leej choj rau nws tus kheej, thiaj hais rau nws: “Koj yog kuv Leej Tub, hnub no, kuv yug koj”.
6 Tseem hais dua nyob rau lwm qhov: “Koj ua leej choj mus ib txhis raws li Mes Kis Xes Des txoj kab”.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 10, 46-52

46 Ces lawv mus Yes Lis Kos; nws thiab nws cov thwj tim tawm plaws Yes Lis Kos thiab ib pawg neeg coob, Tis Mais tus tub Npas Tis Mais, dig muag thov khawv zaum ntawm ntug kev.
47 Hnov dheev tias yog Yes Xus Nas Xas Les, nws pib qw hais tias: “Yes Xus, Das Vis Leej Tub, khuv leej kuv os !”
48 Ob peb leeg yws nws kom ua twj ywm, tab sis nws yim qw nrov: “Das Vis Leej Tub, khuv leej kuv os !”
49 Yes Xus nres nroos hais tias: “Hu nws los”. Lawv hu tus dig muag thiab hais nws tias: “Tso siab, sawv tsees, nws hu koj os”.
50 Nws fiav sis nws lub tsho loj, dhia rhees los cuag Yes Xus.
51 Ces Yes Xus teb nws hais tias: “Koj xav kom kuv ua dab tsi rau koj ?” Tus dig muag hais rau nws: “Las Npus Nis, kom kuv pom kev tuaj”.
52 Yes Xus hais nws tias: “Mus, koj txoj kev ntseeg cawm koj lawm os”. Tus ntawd rov qab pom kev tam sis thiab caum nws qab taug kev.


Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,46-52
En ce temps-là,
    tandis que Jésus sortait de Jéricho
avec ses disciples et une foule nombreuse,
le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait,
était assis au bord du chemin.
    Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth,
il se mit à crier :
« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »
    Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire,
mais il criait de plus belle :
« Fils de David, prends pitié de moi ! »
    Jésus s’arrête et dit :
« Appelez-le. »
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit :
« Confiance, lève-toi ;
il t’appelle. »
    L’aveugle jeta son manteau,
bondit et courut vers Jésus.
    Prenant la parole, Jésus lui dit :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
L’aveugle lui dit :
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »
    Et Jésus lui dit :
« Va, ta foi t’a sauvé. »
Aussitôt l’homme retrouva la vue,
et il suivait Jésus sur le chemin.

TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: