COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 22/11/2015

Leej Pleev yog lub sim ceeb tus Vaj Ntxwv B

Das Nias 7,13-14

13 Pom hauv kuv zaj yog toog hmo ntuj ua ciav neej ib leeg tub tuaj nrog cov twv huab saum ntuj ti nkaus ib tug laus neeg xub ntiag, lawv kom nws txav los.
14 Muab rau nws hwj huam, hwj chim thiab kev ua vaj thiab tas txhia haiv neeg, txhia teb chaws, txhia xeem lus hawm nws muaj hwj huam ib lub hwj huam nyob ib txhis tsis txawj dua thiab nws kev kav yuav tsis txawj kawg.

Tshwm Plaws 1,5-8

5 Ntawm Yes Xus Pleev, tus pov thawj, tus tseem ceeb, tus xub yug hauv tsoom tub tuag thiab tus thawj ntawm daim av cov vaj ntxwv, tus hlub peb muab nws cov ntshav daws peb cov txhaum,
6 Thiab nws ua tau peb vaj ntxwv leej choj rau Tswv Ntuj nws Leej Txiv, hwj chim thiab zog loj rau nws mus ib txhis, ua li.
7 Saib, nws nrog huab cua tuaj, tas txhua lub qhov muag thiab cov tau muab nws nkaug yuav pom dheev nws, tas txhia haiv neeg saum daim av mam xav txog lig rau nws, ua li.
8 Yog kuv As Fas thiab Os Mes Nkas, Huab Tais Tswv Ntuj tus txawm keeb thiab tus yav tas los thiab tus yuav tuaj tus hwj huam loj hais li.

Zam Ntawv Moo Zoo 18,33b-37

33 Pis Las Tos rov chaws hauv chaw txiav txim hu Yes Xus thiab hais rau nws : “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ntxwv ?”
34 Yes Xus teb tias: “Koj hais koj tus kheej li ko los lawv hais kuv rau koj ?”
35 Pis Las Tos teb tias: “Kuv puas yog neeg Yus Das ? Koj haiv neeg thiab cov thawj leej choj xyeeb koj rau kuv, koj tau ua dab tsi ?”
36 Yes Xus teb tias: “Kuv nrim teb vaj ntxwv tsis yog sim ceeb no, kuv nrim teb vaj ntxwv yog lub sim ceeb no, kuv cov tiam lis yuav tiv kom txhob xyeeb kuv rau cov Yus Das, ziag no kuv nrim teb vaj ntxwv tsis nyob ntawm no.”
37 Pis Las Tos hais rau nws: “Koj puas yog vaj ntxwv ?” Yes Xus teb tias: “Koj hais tias kuv yog vaj ntxwv, tim qhov ntawd thiaj yug kuv thiab vim li ntawd kuv thiaj tuaj hauv lub sim ceeb, kom kuv ua tim khawv txog qhov tseeb, leej twg yog tus tseeb nws mloog kuv lub suab.”

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 18,33b-37
En ce temps-là,
    Pilate appela Jésus et lui dit :
« Es-tu le roi des Juifs ? »
    Jésus lui demanda :
« Dis-tu cela de toi-même,
ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
    Pilate répondit :
« Est-ce que je suis juif, moi ?
Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi :
qu’as-tu donc fait ? »
    Jésus déclara :
« Ma royauté n’est pas de ce monde ;
si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes
qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs.
En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
    Pilate lui dit :
« Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit :
« C’est toi-même qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :
rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix. »

TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: