COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 06/12/2015

Chiv 2 Tos Huab Tais C

Npas Lws 5,1-9

1 Yes Lus Xas Les, hle koj daim tsoos tu siab thiab txom nyem, hnav Tswv Ntuj daim zoo hwj chim mus ib txhis.
2 Looj Tswv Ntuj lub tsho ncaj ncees, ntoo lub kauj hwj chim mus ib txhis saum koj taub hau.
3 Tswv Ntuj yuav muab koj lub meej mom tawm txhua nrho hauv qab ntuj.
4 Tim Tswv Ntuj koj yuav tau lub npe mus ib txhis : thaj yeeb ncaj ncees thiab hwj chim hwm ntuj.
5 Sawv tsees, Yes Lus Xas Les, tuaj saum lub chaw siab ntsia sab xib fab : ntsia koj cov me nyuam tuaj txoos txij hnub poob txog hnub tuaj hauv lo lus ntshiab, qhuas ntxhias tias Tswv Ntuj txawj nco ntsoov.
6 Lawv raug yeeb ncuab ntiab ntawm koj puv nrag, Tswv Ntuj coj los cuag koj thiaj lawv muaj hwj chim cuag vaj ntxwv saum theej kiab.
7 Tswv Ntuj tau kom cov roob siab thiab toj qhuav tawv saus, kom txhub cov kwj ha rau av tiaj tus, xwv His Xas Lais tau zoo ntauj taws hauv Tswv Ntuj lub hwj chim.
8 Vim Tswv Ntuj kom, hav zoov thiab ntoo tsw qab ntxoov nyos His Xas Lais.
9 Tswv Ntuj txuag His Xas Lais zoo siab hlo hauv nws lub hwj chim ntsa iab, nrog kev khuv leej thiab ncaj ncees uas yog nws teej tug.

Fis Lis Pos 1,4-6.8-11

3 Kuv ua kuv tus Tswv Ntuj tsaug txhua nrho txog ntawm nej,
4 Txhua lub caij kuv thov ntuj rau nej txhua leej, kuv zoo siab hlo thov,
5 Vim nej kev npuab lub Moo Zoo txij li thawj hnub los txog zim txwv no,
6 Yeej paub meej li no, tus tau pib txoj num zoo hauv nej yuav ua mus kom tom thawj txog Yes Xus Pleev hnub.
8 Kuv tus Tswv Ntuj yeej paub tias kuv tshua nej sawv daws hauv Leej Pleev plab plaw.
9 Kuv thov ntuj kom nej kev hlub muaj zog hauv kev txawj ntse thiab txawj xav,
10 Nej yuav mem tau txhua zaj kom nej huv si tsis muaj xyeej txog Leej Pleev hnub,
11 Muaj qhov kev ncaj ncees puv npo vim Leej Pleev Yes Xus tus muaj Tswv Ntuj lub hwj chim thiab koob meej,


Lus Kas 3,1-6

1 Xyoo tim kaum tsib Tis Npes kev ua vaj, Poos Xis Yus Pis Las Tos ua nom tswj xeev Yus Dais, Hes Los ua vaj txheeb kav Nkas Lis Lais, nws tus kwv tij Fis Lis Pos ua vaj txheeb kav Is Tus Lias thiab Thas Kos Nis Tis, Lus Xas Nias ua vaj txheeb kav As Npis Les Nes.
2 Hauv As Nas thiab Kais Fas kev ua tuam teej choj, Tswv Ntuj lo lus hais tuaj rau Zam uas yog Zas Kas Lias tus tub hauv hav suab puam.
3 Ces nws txawm tuaj thoob cheeb tsam dej Yos das Nos, tshaj txoj kab ke ntxuav thim xav mus txais kev zam txhaum,
4 Tam zoj saub Es Xais cov lus sau tseg hauv phau ntawv: “Ib lub suab ncha hauv hav suab puam: nej npaj Huab Tais txoj kev, nej ua nws tej kev kom ncaj ncees,
5 Yuav txhub txhua lub kwj ha, tej hauv roob thiab hauv toj yuav txo kom qis, qhov com kawb yuav ncaj tuaj, tej pob thooj yuav ua kev tiaj tus.
6 Tas txhua lub cev nqaij yuav pom Tswv Ntuj kev cawm neeg.”


TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: