COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 25/12/2015

Hnub Tsuj Xeeb

  • Es Xais 52,7-10
7 Tus tshaj lub moo zoo cov ko taw yuav zoo nkauj saum roob, qhia kev thaj yeeb, tus tshaj lub moo zoo qhov zoo, qhia txoj kev cawm hais rau Txhis Yoos: “Koj tus Tswv Ntuj tuaj kav !”
8 Cov zov keeb lub suab, lawv nthe qho thooj txhij zoo siab hlo vim lawv qhov muag pom xyeem Huab Tais tuaj saum Txhis Yoos.
9 Nej yoj teg zoo siab hlo ua ke, Yes Lus Xas Les puas tsuaj ! Vim Huab Tais twb nplij nws haiv neeg twb txhiv Yes Lus Xas Les lawm.
10 Huab Tais loj nws txhais npab ntshiab huv rau txhua haiv neeg qhov muag pom xyeem, lawv pom txog puag qab ntug peb tus Tswv Ntuj kev cawm.
  • Es Nplais 1,1-6
1 Yav thaud, Tswv Ntuj ua saub hais lus rau cov yawg suab ntau zaus thiab ntau yam,
2 Hauv cov hnub kawg no, nws hais lus rau peb hauv tus Tub uas nws tsa tuav tag tej cuab tam thiab tim nws thiaj muaj tiam muaj xyoo,
3 Yog Leej Tub tus muaj nws lub hwj chim nra paug thiab nws tus cwj pwm txheem lub sim ceeb hauv nws lo lus muaj hwj huam ua tej txhaum huv tag, zaum ntawm tus muaj tsim nyob siab sab xis,
4 Loj tshaj tsoom tshab xo, nws tau lub npe cuab tam txawv lawv tshaj.
5 Tsis tau hais dua ib zaug rau tsoom tshab xo: “Koj yog kuv Leej Tub, hnub no kuv yug tau koj.” Thiab hais ntxiv : “Kuv yog nws Leej Txiv thiab nws yog kuv Leej Tub.”
6 Thaum nws tso tus thawj yug los hauv yaj ceeb no, nws hais tias: “Kom Tswv Ntuj tsoom tshab xo pe nws.”
  • Zam Ntawv Moo Zoo 1,1-18
1 Thaum chiv keeb yeej txawm Leej Lo Lus thiab Leej Lo Lus yeej txawm nyob ntawm Tswv Ntuj thiab Tswv Ntuj yog Leej Lo Lus.
2 Chiv keeb nws txawm ze Tswv Ntuj.
3 Tim nws thiaj txawm txhua yam, yog tsis muaj nws, dab tsi twb tsis muaj.
4 Hauv nws txawm txoj sia thiab txoj sia yog tib neeg qhov pom kev ;
5 Qhov pom kev ci hauv kev tsaus ntuj thiab kev tsaus ntuj zawm tsis cuag nws.
6 Ib tug neeg, yog tus Tswv Ntuj xa tuaj, nws npe yog Zam;
7 Nws tuaj ua tim khawv, xwv nws ua tim khawv txog qhov pom kev, xwv sawv daws ntseeg tim nws.
8 Tus ntawd tsis yog qhov pom kev, hos ua tim khawv txog qhov pom kev.
9 Leej Lo Lus yog tseem qhov pom kev kaj leej tib neeg yug los hauv ntiaj teb no.
10 Nws yeej nyob txawm ntiaj teb no, ntiaj teb thiaj muaj tuaj, tiam sis ntiaj teb tsis lees paub nws.
11 Nws tuaj rau qhov zoo, tiam sis nws cov neeg tsis kam txais nws.
12 Tas cov txais nws, cov ntseeg nws npe, nws pub lub peev xwm rau lawv yug ua Tswv Ntuj me nyuam,
13 Tsis yog ntshav thiab nqaij siab nyiam los tib neeg siab nyiam, hos yog yug ntawm Tswv Ntuj los.
14 Thiab Leej Lo Lus yug los ua nqaij thiab tsa nws tsev tsam phooj ntawm peb thiab peb pom xyeem nws lub hwj chim, ib lub hwj chim Leej Txiv tus tub ib leeg kheej, puv txiaj ntsim thiab tus tseem.
15 Zam yog tus ua tim khawv txog nws thiab qw hais tias: “Yog nws, tus uas kuv hais tias tus lawv kuv qab tuaj, nws txawm ua ntej kuv, vim nws yog kuv tus thawj.
16 Vim tas peb sawv daws puav leej tau txais nws txiaj ntsha txiaj ntsim phwj yaws.
17 Tim Mos Xes muab txoj cai pub tuaj, hos txiaj ntsim thiab qhov tseem tuaj tim Yes Xus Pleev.
18 Tsis muaj neeg pom dua Tswv Ntuj, kawg Leej Tub ib leeg kheej, Tswv Ntuj, tus txawm hauv Leej Txiv xub ntiag, yog tus qhia tawm.

TP Cwj Vuam Chiv0 commentaires: