COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 27/12/2015

Hwm Yim Neeg Ntshiab C
  • 1 Xaws Mus Es 1,20-22.24-28
20 Hauv cov hnub nyoog ntawd, As Nas cev hnyav, nws yug tau ib tug tub, nws hu lub npe Xaws Mus Es rau: “Vim kuv tau thov ntawm Huab Tais.”
21 Tus txiv, Es Kas Nas nce nrog nws tsev neeg kom tau txi Huab Tais raws li caij nyoog thiab pauj yeem.
22 Tab sis, As Nas tsis nce mus, nws hais rau nws tus txiv tias: “Txog ntua thaum me tub cais mis, kuv mam coj nws mus, peb yuav pom Huab Tais ntsej muag, nws yuav nyob tod mus li.”
24 Thaum muab cais mis lawm, nws coj tus me tub nrog peb tug heev nyuj, ib yeem hmoov nplej, ib zais cawv tuaj tom Huab Tais tsev, nyob Xis Los, tus me tub yau heev.
25 Lawv muab tus heev nyuj los txi thiab coj tus me tub mus cuag Es Lis.
26 Tus poj niam hais tias: “Thov txim kuv tus huab tais, koj tseem muaj sia kuv tus huab tais, tiag li, kuv yog tus poj niam sawv ze koj ntawm no thov Huab Tais.
27 Kuv thov tus me nyuam no, Huab Tais tau muab rau kuv li kuv thov es kuv tau thov nws.
28 Kuv thiab kuv thim nws rau Huab Tais tas nws sim neej cia rau Huab Tais, nws yuav pe hawm Huab Tais ntawm no.”
  • 1 Zam 3,1-12.21-24
1 Nej pom Leej Txiv kev hlub peb npaum li, hu peb ua Tswv Ntuj me nyuam, yeej yog li tiag. Vim li ntawd, lub ntiaj teb tsis paub peb, vim ntiaj teb tsis paub nws.
2 Cov zoo hlub, peb twb yog Tswv Ntuj me nyuam lawm, tiam sis yam peb yuav yog tom ntej no tsis tau tshwm los ; peb paub tias thaum nws tshwm sim tuaj peb yuav zoo thooj nkaus li nws, vim peb yuav pom nws li nws kiag.
3 Leej twg vam txog nws, tus ntawd yuav huv si tam zoj nws huv lis si.
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 2,41-52
41 Nws niam thiab txiv niaj xyoo mus Yes Lus Xas Les ua lub ntees Hla.
42 Thaum nws muaj kaum ob xyoos, lawv mus ua hmoov raws li txhia zaus,
43 Thaum xaus tas cov hnub nyoog, lawv tig rov qab, me nyuam Yes Xus tseem nyob Yes Lus Xas Les, hos nws niam thiab txiv tsis paub.
44 Nkawd xav tias ntshai nws nrog ib pab neeg, nkawd nrhiav nws ib hnub ke hauv cov txheeb ze thiab cov swm neeg,
45 Tsis ntsib nws, nkawd thiaj rov mus Yes Lus Xas Les nrhiav nws tas zog.
46 Puv peb hnub, nkawd mam nrhiav tau nws hauv tsev txoos zaum hauv nruab nrab cov kws txuj mloog lawv thiab nug lawv.
47 Tas sawv daws cov mloog nws puav leej yoob rau nws lub tswv yim ntse thiab nws tej lus teb lawv.
48 Nrhiav tau nws, nkawd ceeb tag, nws niam hais rau nws tias: “Me tub, tim li cas koj ua li ntawd rau wb ? Saib ! Koj txiv thiab kuv txhawj kawg wb nrhiav koj.”
49 Tiam sis, nws hais rau nkawd: “Tim li cas neb nrhiav kuv ? Neb tsis paub tias kuv txiv yam, kuv yuav tsum txog twg lod ?”
50 Tiam sis, nkawd tsis nkag siab lo lus nws hais nkawd.
51 Nws thiaj nrog nkawd mus rau Nas Xas Les, nws zwm nkawd. Nws niam cim ntsoov tej lus no hauv nws nruab siab.
52 Yes Xus loj hlob thoob tsib thiab lub cev tau Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab neeg qhuas.

0 commentaires: