COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 10/01/2016

Chiv 1 : Nruab Xyoo C Huab Tais txais lub Cim Ntxuav C


  • Yaws Xas Yas (Es Xais) 40,1-5.9-11
1 “Nplij tiag, nplij tiag kuv haiv neeg, nej tus Tswv Ntuj hais li ntawd,
2 Hais rau Yes Lus Xas Les lub siab thiab nthe nws tias nws kev khwv txaus lawm, thim tas nws kev txhaum thiab nws twb raug Huab Tais txhais tes nplua ob npaug nws cov txhaum lawm.”
3 Ib lub suab qw hauv hav suab puam tias: “Kho Huab Tais txoj kev kom dawb, ua txoj kev hauv nras quav pwm kom ncaj rau peb tus Tswv Ntuj.
4 Tej vos hav yuav sawv los kom siab, txhua lub roob thiab hauv toj yuav raug txo qis, tej tsag yuav tiaj tus, hav toj com kawb ua vos hav.
5 Huab Tais lub hwj chim yuav tawm los, txhua lub cev nqaij yuav pom dheev thooj txhij li Huab Tais lub ncauj hais.”
9 Nce hlo saum lub roob siab, coj lub moo zoo rau koj Txis Yoos, nthe nqho koj lub suab kom muaj ceem, coj lub moo zoo Yes Lus Xas Les, nthe nqho tsis txhob ntshai hais Yus Das cov nroog: Saib, nej tus Tswv Ntuj.
10 Saib, Huab Tais Tswv Ntuj: Nws tuaj muaj hwj huam thiab peev xwm puv nkaus npab, nqe zog nrog nws ua ke, paj tshab ua nws ntej.
11 Tam zoj tus zov tsiaj, nws yuav coj nws pab tsiaj, nws npab sua zog cov yaj nqa hlo hauv xub ntiag, txuag cov maum yaj coj me nyuam.”

  • Tis Tos 2,11-14 ; 3,4-7
11 Lub txiaj ntsim Tswv Ntuj cawm txhua tus tib neeg twb tawm plaws los,
12 Qhia kom peb txawj cheem kev xyav lub ntuj thiab kev ntshaw lub sim  ceeb, txawj thoob tsib, ncaj ncees thiab hwm ntuj ziag no hauv tiam neej no,
13 Vam ntsoov tos Tswv Ntuj loj lub hwj chim thiab Yes Xus Pleev peb tus cawm seej,
14 Pub nws tus kheej rau peb kom tso plhuav peb ntawm txhua zaj nkhaus thiab lim ib haiv neeg huv si nws xaiv rau nws, nquag thiab tau hauj lwm.
4 Thaum Tswv Ntuj peb tus Cawm Seej qhov zoo thiab hlub neeg tawm tuaj,
5 Tsis tim tej num ncaj ncees peb ua tau, hos nws kev khuv leej nws thiaj cawm peb hauv dab dej yug dua tshiab thiab xeeb hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab,
6 Uas nws ua nyab yees rau saum peb vim Yes Xus Pleev peb tus Cawm Seej,
7 Xwv ncaj ncees tau vim tus ntawd txiaj ntsim coj peb los ua cov tub cag raws li kev vam txoj sia nyob ib txhis,

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 3,15-16.21-22
15 Vim kev vam, tsoom pej xeem xav zom zaws hauv nyias nruab siab txog Zam, xyov Leej Pleev puas lam yog nws,
16 Zam teb ntua, nws hais rau lawv sawv daws: “Qhov ib, kuv muab dej los ntxuav nej, ob nws tuaj tus muaj peev xwm dua kuv, kuv twb tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau, nws mam ntxuav nej hauv Leej Ntsuj Plig Ntshiab thiab hluav taws.
21 Tom qab tsoom pej xeem txais kab ke ntxuav tas thiab Yes Xus txais kab ke ntxuav thiab tseem teev ntuj, ces lub ntuj qhib plho,
22 Ces Leej Ntuj Plig Ntshiab lub nrog cev xws li nquab nqes nroos saum nws, ib lub suab saum ntuj txawm tuaj: “Koj yog kuv Leej Tub zoo hlub, ua kuv zoo siab hlo hauv koj.”TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: