COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 24/01/2016

Chiv 3 :  Nruab Xyoo C

  • Naws Hes Mias 8,1-4a.5-6.8-10
1 Tas nrho tsoom pej xeem tuaj sib txoos li ib tug tib neeg ntawm lub tshav lub qhov rooj dej, lawv hais rau thoob xwm Es Xaws Las kom coj Mos Xes txoj cai uas Huab Tais tau kom rau His Xas Lais tuaj.
2 Leej choj Es Xaws Las coj txoj cai tuaj ntawm zeej tsoom kev koom txoos, txiv neej txog poj niam thiab tus mloog es to taub, hnub xiab ib lub xya hli.
3 Nws muab los nyeem ntawm tshav lub qhov rooj dej, txij thaum pom kev mus txog tav su, ntawm cov txiv neej thiab poj niam thiab cov to taub, tas tsoom pej xeem cuab ntsej rau phau ntawv txoj cai.
4 Thoob xwm Es Xaws Las sawv saum lub sam thiaj ntoo, xwb tim npaj tseg rau ntawd.
5 Es Xaws Las thuav phau ntawv tsoom pej xeem ntsia ntsoov, vim nws nyob saum toj tas tsoom pej xeem, thaum nws thuav phau ntawv, tas tsoom pej xeem sawv ntsug.
6 Es Xaws Las qhuas Huab Tais, tus Tswv Ntuj loj, tsoom pej xeem tsa tes siab teb tias: “Ua li ! Ua li !” Lawv qhoo cev pe Huab Tais ntsej muag ti av.
8 Lawv nyeem Tswv Ntuj phau ntawv txhooj cai, muab lub ntsiab txhais rau luag to taub zaj nyeem.
9 Xeev laus Naws Hes Mias hais rau leej choj Es Xaws Las thoob xwm thiab cov Les Vis txhais tas rau tsoom pej xeem: “Hnub no, yog ib hnub ntshiab rau Huab Tais, nej tus Tswv Ntuj. Nej txhob quaj, txhob ntoo xyom !” Vim tsoom pej xeem quaj thaum lawv hnov cov lus hauv tus txhooj cai.
10 Nws hais rau lawv tias: “Nej mus noj tais qab thiab haus cov kua laj siab, faib ib qho rau tus tsis muaj, vim yog hnub ntshiab rau peb tus Huab Tais ! Txhob chim vim Huab Tais kev zoo siab cuab nej lub zog !”
  • 1 Kos Lis Nthos 12, 12-30
12 Kuj tib yam ntawm lub cev yog tib lub tiam sis muaj ntau ces, nyias txawm muaj nyias ces los kawg yog tib lub cev ; Leej Pleev kuj tib yam ;
13 Peb sawv daws ntxuav plig hauv tib tug Ntsuj Plig ua tib lub cev, txawm yog Yus Dais, yog Hes Les Nes, yog qhev, yog neeg twj lij tag nrho peb daws nqhis hauv tib tug Ntsuj Plig.
14 Lub cev tsis yog ib ceg xwb hos ntau ces.
15 Tab ko taw hais tias : kuv tsis yog tes, kuv tsis nrog lub cev, tsis tim li ntawd nws tsis yog lub cev.
16 Tab pob ntseg hais tias : kuv tsis yog qhov muag, kuv tsis nrog lub cev, tsis tim li ntawd nws tsis yog lub cev.
17 Tag nrho lub cev yog qhov muag, yuav hnov lus qhov twg ? Tag lub cev hnov lus, yuav hnov ntxhiab qhov twg ?
18 Ziag no, Tswv Ntuj ua cov ces hauv lub cev li nws pom zoo.
19 Yog tag nrho ua ib ceg xwb, lub cev nyob qhov twg ?
20 Ziag no thiaj muaj ntau ces koom tib lub cev.
21 Qhov muag hais tsis tau rau txhais tes tias: kuv tsis ntshaw koj ; tib yam taub hau hais rau ko taw tias: kuv tsis ntshaw koj.
22 Tseem yim huab rau lub cev cov ces ntsia dog dig, yim yuav tsum vam.
23 Thiab cov yus saib tsis tshua taus nrog lub cev, tseem yuav tau qhuas tshaj thiab cov tsis tshua zoo saib haj yam yuav saib hlob.
24 Cov zoo saib rau peb tsis tshua vam ; Tswv Ntuj txawj faib lub cev qhov twg sav loj haj yam yuav qhuas,
25 Xwv lub cev tsis muaj khib hos koom tib nqag ib leeg txhawj rau ib leeg.
26 Yog ces twg ntsaj qaws, tas cov ces nrog ntsaj ; kuj tib yam ces twg muaj koob meej, tas cov ces puav leej nrog zoo siab.
27 Nej li, nej yog Leej Pleev lub cev thiab nws cov ces,
28 Cov uas Tswv Ntuj teeb cia hauv Koom Txoos : cov thawj npoj xa moo, ob cov saub, peb cov xib hwb, dua li tej hwj huam, tej txiaj ntsim kho neeg, tej kev sib pab, tej tswj hwm thiab tej txawj lus,
29 Puas tas nrho ua cov xa moo ? Tas nrho ua saub ? Tas nrho ua xib hwb ? Tas nrho ua hwj huam ?
30 Tas nrho tau txiaj ntsim kho neeg ? Tas nrho txawj lus ? Tas nrho txawj txhiaj txhais ?

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 1,1-4 ; 4,14-21
1 Vim muaj coob leej tau nqes tes teev tej zaj zuj zus hais txog yam tau tsheej xeeb tuaj hauv peb,
2 Raws nraim li cov tau qhia rau peb thaum chiv keeb, ua pov thawj qhov muag pom xyeem thiab tau ua Leej Lo Lus cov tub txib,
3 Kuv thiab, tau taug lub keeb chiv ib tog zuj zus muab sau rau koj, tus tshua txog: Tes Os Fis Los,
4 Xwv koj paub, cov lus koj tau txais no ruaj khov tiag.
14 Yes Xus rov los Nkas Lis Lais nrog Leej Ntuj Plig lub hwj huam, ces ib lub moo ncha thoob tas ib cheeb tsam hais txog nws.
15 Ces nws qhuab qhia hauv lawv tej tsev txoos, tas sawv daws qhuas nws.
16 Nws rov tuaj Nas Xas Las thaj chaw nws loj hlob, hnub xas npas, nws nkag hauv tsev txoos li niaj zaus thiab nws sawv mus nyeem ntawv.
17 Muab tau saub Es Xais tsab ntawv rau nws thiab nws thuav tau ntu uas sau tseg:
18 “Huab Tais tus Ntsuj Plig nyob saum kuv, vim nws tau pleev kuv kom tshaj lub Moo Zoo rau cov pluag, nws xa kuv mus tshaj kev twj lij rau cov raug loj faj thiab cov dig muag yuav pom tuaj, tso cov raug hiam mus nyob twj lij,
19 Tshaj Huab Tais xyoo pauj zog.”
20 Nws kauv zoj kauj ntawv cev rov rau tus tub txib, ces nws zaum ; tas txhua lub qhov muag hauv tsev txoos ntsia nws nruj nreem.
21 Nws hais rau lawv: “Hnub no, tsab ntawv no tsheej xeeb ntawm nej pob ntseg.”


TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: