COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 31/01/2016

Chiv 4 : Nruab Xyoo C 

  • Is Mias Hus (YLM) 1,4-5.17-19
4 Huab Tais lo lus tuaj rau kuv hais tias:
5 “Ua ntej xeeb koj hauv plab, kuv twb paub koj ; ua ntej koj yug los kuv twb xaiv koj tsa ua saub rau cov haiv neeg.
17 Sia koj duav, sawv tsees hais rau lawv yam kuv kom koj ua, txhob tshee na ntawm lawv xub ntiag, tsam kuv ua koj tshee na ntawm lawv xub ntiag.
18 Saib hnub no, kuv teeb koj ua ib lub nroog txhim ntsa, ua ncej hlau, ua ntsa tooj tiv tas lub teb chaws cov vaj ntxwv Yus Das, nws cov noob vaj, cov leej choj thiab tsoom pej xeem hauv teb chaws.
19 Lawv yuav tiv koj los lawv tsis yeej koj vim kuv nrog nraim koj kom npo tau koj, Huab Tais tsa ncauj hais li.

  • 1 Kos Lis Nthos 12,31–13,13
31 Xav kom nej nquag plias rau cov txiaj ntsim loj tshaj plaws. Kuv yuav qhia rau nej txoj zoo tshaj tej.
1 Tab txawm kuv hais tau neej thiab tsoom ntsuj tej lus, ho tsis txawj hlub, kuv tsuas zoo li pluaj toog ncha los lub nruas npuaj nrov.
2 Tab kuv txawm paub saub txuj thiab paub tag nruab nrog txhua tsav txuj thiab ntseeg loj ua nws hloov tau toj roob hauv tsua lub chaw txawm, ho tsis txawj hlub, kuv tsis zoo tus tsi.
3 Tab kuv txawm faib tag kuv cuab tam thiab cia kuv lub cev txom nyem txaus qhuas, ho tsis txawj hlub, yeej tsis muaj nuj nqes dab tsi rau kuv.
4 Muaj hlub yog siab ntev, muaj hlub yog txawj tiam, tsis xam khib, tsis muab hlob, tsis khav theeb,
5 Tsis ua tub qaug, tsis nrhiav qhov tsam, tsis npau, tsis cib nyeej,
6 Tsis hnyos luag tej, zoo siab rau yam tseeb,
7 Nws npog tas zog, ntseeg tas zog, vam tas zog, uv tas zog.
8 Hlub tsis txawj ntshaus ib zaug, saub txuj yuav txawj dua, kev txawj lus yuav tu ncua, kev paub txuj yuav txawj dua ;
9 Peb kev txawj ntse tsuas ib fab, peb ua saub ib feem xwb ;
10 Txog thaum yam zoo tshaj plaws qhov ib fab ib feem dua ntais mus.
11 Thaum kuv tseem me yaus, kuv hais li nyuam yaus, xav li nyuam yaus, xam li nyuam yaus ; thaum kuv tiav neeg, kuv tso plhuav nyuam yaus zaj.
12 Zim txwv no, peb pom zem zuag li hauv daim iav, txawv ntsej tim ntsej ; ziag no, kuv tsuas paub ib feem, thaum ntawd kuv yuav paub tseeb li luag paub kuv.
13 Ziag no, hauv peb yam no : ntseeg, vam thiab hlub, qhov loj tshaj plaws yog hlub.
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 4,21-30
21 Nws hais rau lawv: “Hnub no, tsab ntawv no tsheej xeeb ntawm nej pob ntseg.”
22 Tas sawv daws cav lus zoo txog nws thiab yoob rau cov lus muaj txiaj ntsim tawm hauv nws lub ncauj los, lawv hais tias: “Tus no, tsis yog Yos Xes tus tub lod ?”
23 Nws thiaj hais lawv: “Nej yuav hais tseeb zaj txhais no rau kuv: kws shuaj, rov kho koj tus kheej. Tas txhua yam peb hnov tshwm sim nyob Kas Fas Naus, sim ua ntawm no hauv koj teb chaws soj.”
24 Nws thiaj hais: “Kuv hais tseeb rau nej, tsis muaj ib tug saub luag saib taus nws hauv nws lub teb chaws.
25 Kuv hais ncaj rau nej, muaj coob tus poj ntsuam nyob His Xas Lais teb, thaum Es Lias nyob, lub ntuj qhaws puv peb xyoos thiab rau hli, tas nrho daim av tshaib plab,
26 Tsis muab Es Lias xa mus hauv lawv ib tug twg li, hos xa mus rau tus poj ntsuam nyob Xas Les Tas, Xis Doos teb.
27 Thiab muaj coob tus ruas nyob His Xas Lais teb, thaum Es Lis Xais ua saub, lawv tsis muaj ib tug huv tsuas yog Nais Maas tus Txhws Los.”
28 Hnov li no, tas txhua leej hauv lub tsev txoos meem txom,
29 Ces lawv sawv tsees muab nws ntiab tawm sab nroog nraud thiab lawv puav nws mus nram phab roob uas txhim lub nroog kom muab nws thawb hauv qab tsuas.
30 Tab sis, nws hla nruab nrab lawv mus nws lawm.

TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: