COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 10/02/2016

Txais Tshauv C

  • Yos Es 2,12-18
12 Huab Tais tsa ncauj hais ziag no: “Nej tig los cuag kuv tag nej lub siab thiab siv zog caiv thiab quaj thiab nyiav laws.
13 Dua rhe nej lub siab, txhob dua nej tej tsoos, los cuag nej tus Huab Tais Tswv Ntuj, nws pub txiaj ntsim thiab khuv leej, siab ntev thiab txuag zias tas zog thim xav yam phem.
14 Tus paub, nws yuav rov los, yuav thim xav, yuav foom lus zoo lawv nws   qab, cev txim dej huv rau nej tus Huab Tais Tswv Ntuj.
15 Tshuab hom hauv Txhis Yoos hwm hnub caiv ntshiab, txhib neeg tuaj mus txoos.
16 Sib sau tsoom pej xeem ua npoj txoos ntshiab, sau ua ke cov laus thiab cov me nyuam thiab cov tseem noj mis, kom nraug vauv tawm hauv nws lub txaj thiab nkauj nyab hauv nws lub chaw.
17 Cov leej choj Huab Tais cov txiv muam tuaj quaj ntawm taw thaj txi ntuj hais tias: “Huab Tais, thov khuv leej koj tsoom pej xeem, txhob pub koj teej tug txaj muag, rau tej pej kum neeg thuam, vim li cas lwm cov haiv neeg yuav hais tias lawv tus Tswv Ntuj nyob qhov twg ?”
18 Huab Tais khib txog nws lub teb chaws, nws hlub nws tsoom pej xeem.
  • 2 Kos Lis Nthos 5,20–6, 2
20 Xwv peb sawv cev rau Leej Pleev cuag nkaus vim peb Tswv Ntuj nplij tuaj, tim Leej Pleev peb thov kom nej haum xeeb hauv Tswv Ntuj.
21 Tus tsis txawj txhaum ua tus txhaum rau peb xwv peb ua Tswv Ntuj qhov ncaj ncees hauv nws,
1 Twb nrog koom txoj num, peb txhib kom txhob cia Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nej txais qhuav,
2 Vim nws hais tias: “Thaum zoo caij nyoog, kuv pauj rau koj thiab hnub cawm kuv pab koj ; ziag no zoo caij nyoog thiab ziag no hnub cawm.”
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 6,1-6.16-18
1 Ceev faj, nej txhob lam coj nej kev ncaj ncees rau tib neeg pom kom luag qhuas, yog li, nej yuav tsis txais koob haum ntawm nej Leej Txiv tus nyob saum ntuj.
2 Thaum koj pub rau luag, txhob tshuab hom ua koj ntej li cov nrhiav ntsej muag ua hauv cov tsev txoos thiab nraum tog kev kom tau ntsej muag; kuv hais ncaj rau nej, lawv txais lawv cov koob haum tas lawm.
3 Thaum koj pub rau luag, txhob pub koj sab laug paub yam koj sab xis ua,
4 Xwv yam koj ua twj ywm pub, koj Leej Txiv pom ntsoov yuav pauj rau koj.
5 Thaum nej teev ntuj, nej txhob ua li cov nrhiav ntsej muag, lawv nyiam cuab hauv tsev txoos thiab ntawm tej kev tshuam teev ntuj rau neeg pom; kuv hais tseeb rau nej, lawv txais lawv cov koob haum tas lawm.
6 Thaum koj teev ntuj, nkag hauv koj kem txaj, liaj koj qhov rooj thiab ua twj ywm teev koj Leej Txiv, koj Leej Txiv pom ntsoov yuav pauj rau koj.
16 Thaum nej yoo tshaib, txhob ntshaus li cov nrhiav ntsej muag; lawv ua ntsej muag mluas mlob tshwm rau neeg tias lawv yoo tshaib; kuv hais tseeb rau nej, lawv txais lawv cov koob haum tas lawm.
17 Hos koj yoo tshaib, pleev tshuaj tsw qab rau koj taub hau, ntxuav koj ntsej muag,
18 Xwv koj txhob cia tshwm rau neeg tias koj yoo tshaib, hos cia twj ywm rau koj Txiv ces koj Txiv pom twj ywm nws mam pauj rau koj.
  TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: