COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 21/02/2016

Chiv 2 Caij 40 C
  • Hauv Paus 15,5-12.17-18
5 Huab Tais coj As Nplas tawm sab nraud thiab hais tias: Tsa muag ntsia saum ntuj, suav cov hnub qub yog koj suav tau thiab hais rau nws: Koj tej xeeb ntxwv yuav tam zoj li ntawd.
6 Nws tso siab ntseeg tas Huab Tais ces Huab Tais xam nws ncaj,
7 Thiab hais rau nws: “Yog kuv Huab Tais, tus coj koj tawm Us lub teb chaws Kas Dis los muab lub teb chaws no rau koj ua koj tug.”
8 Nws hais tias: “Huab Tais Tswv Ntuj, kuv ua cas paub tias kuv tau ua kuv tug ?”
9 Huab Tais hais rau nws: “Koj muab rau kuv ib tug xyuas nyuj maum peb xyoos, ib tug thav tshis maum peb xyoos, ib tug thav yaj txiv peb xyoos, ib tug poj nquab thiab ib tug nyuam noog.”
10 Nws muab tej ntawd rau Huab Tais, phua nruab nrab, tso nyias sab nyob nyias pawg ua ke, tshuav tus noog tsis phua.
11 Noog dav nqes los saum cov nqaij, As Nplas muab lawv khiav.
12 Hnub poob qho, ib tug dab ntub hnyav laum zoj As Nplas ua rau nws ib ce xob vog ntshai rwg.
17 Lub hnub poob qho tsaus ntuj nti, ib qhov txos pa taws thiab ib teg tsau tuaj lwm ntawm cov pawv nqaij.
18 Hnub ntawd, Huab Tais nrog As Nplas cog lus hais tias: “Kuv muab lub teb chaws no rau koj tsoom xeeb leej xeeb ntxwv.”

  • Fis Lis Pos 3,20–4,1
20 Peb li, peb yog qaum ntuj neeg ntawm lub chaw uas peb tos Huab Tais Yes Xus Pleev tus cawm neeg,
21 Nws yuav hloov peb lub cev plhaub mag kom cuag li nws lub cev hwj chim raws li nws lub peev xwm ua tau tag txhua yam rau nws,
1 Li ntawd, kuv cov kwv tij zoo hlub thiab tshua, ntxim siab thiab kuv lub mom, kom nej khov kho hauv Huab Tais, cov zoo hlub,
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 9,28b-36
28 Yes Xus coj Pob Zeb, Zam, thiab Yas Kos Npos nrog nws nce mus teev ntuj saum roob.
29 Thaum nws tseem teev ntuj, nws ntsej muag txawv tuaj, nws cev ris tsho dawb paug ci cuag xob laim.
30 Ua ciav, ob tug neeg nrog nws tham tuj taws, nkawd yog Mos Xes thiab Es Lias,
31 Tawm tuaj muaj hwj chim lug, nkawd hais txog nws kev tsiv yuav tsheej xeeb pem Yes Lus Xas Les.
32 Ces dab ntub laum Pob Zeb thiab ob tug nrog nws hnyav ncawv ; tsim dheev, lawv pom nws lub hwj chim thiab ob tug neeg sawv nrog nws ua ke.
33 Thaum nkawd tab tom ncaim nws, Pob Zeb hais rau Yes Xus: “Xib Hwb, zoo rau peb tas npaud ntawm no, ua peb lub tsam phooj, koj ib lub, Mos Xes ib lub, Es Lias ib lub.” Tsis paub xyov yam nws hais.
34 Nws tseem hais li ntawd, ib twv huab qhwv nkaus roos lawv, ua lawv ntshai kawg thaum lawv nkag hauv twv huab.
35 Ib lub suab hauv twv huab tuaj hais tias: “Tus no yog kuv Leej Tub, tus xaiv tau, nej mloog nws os.”
36 Thaum lub suab tuaj cia li tshuav Yes Xus tib leeg kheej xwb. Lawv ua twj ywm tsis tham dab tsi rau leej twg txog yam lawv pom hnub ntawd.

TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: