COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 27/03/2016

Chiv Huab Tais sawv rov los 
  • Hauj Lwm 10,34a.37-43
34 Pob Zeb qhib ncauj hais tias: “Qhov tseeb, kuv pom tias Tswv Ntuj tsis kws cai,
37 Nej li, nej twb paub ntsoov lo lus tshwm sim thoob Yus Dais teb, pib ntawm Nkas Lis Lais txij Zam tshaj txoj kab ke ntxuav tas,
38 Yes Xus Nam Xas Les uas Tswv Ntuj muab Leej Ntuj Plig Ntshiab pleev nws li cas thiab hwj huam, nws hla tuaj ua qhov zoo thiab kho zoo tag tej neeg raug dab phem lem vim Tswv Ntuj nrog nws.
39 Peb yog tim khawv rau tas txhua yam nws tau ua hauv cov Yus Dais thaj chaw thiab nyob Yes Lus Xas Les ; lawv tau txov muab nws dai saum ntoo,
40 Tswv Ntuj tau tsa nws sawv tsees hnub peb thiab pub yees pom xyeem tau nws,
41 Tsis tas zooj tsoom, hos rau cov tim khawv Tswv Ntuj tau xaiv tseg thaum ntxov, rau peb, cov tau noj haus nrog nws thaum nws sawv tsees hauv cov tuag los,
42 Nws tau ceeb toom rau peb kom mus tshaj rau zeej tsoom thiab ua pov thawj zeem tias nws yog tus Tswv Ntuj tsa ua tus txiav txim rau tsoom ciaj thiab tsoom tuag.
43 Tas cov yaj saub tau ua tim khawv txog tus ntawd: leej twg ntseeg nws, txais kev zam txhaum vim nws lub npe.”
  • Kos Los Xais 3,1-4 (2 tsab no xaiv ib tsab)
1 Yog nej nrog Leej Pleev sawv tsees rov los, nej nrhiav tej yam saum ntuj ub ntawm chaw Leej Pleev zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis ;
2 Yuav tsum tau yam saum ntuj ub tsis yog yam saum daim av.
3 Txawm nej tuag los nej txoj sia nkaum nrog Leej Pleev hauv Tswv Ntuj.
4 Thaum Leej Pleev yuav tshwm sim tuaj, nej txoj sia thiab nej yuav nrog nws tshwm sim muaj hwj chim lug.
  • 1 Kos Lis Nthos 5,6b-8
6 Tsis zoo nkauj nej txoj kev khav theeb, nej puas paub ib nyuam qhov xab ua sawv tag thooj ncuav,
7 Ntxuav cov xab laus kom huv nej thiaj li yog thooj ncuav tshiab, vim nej tsis lo xab, vim Leej Pleev twb raug txi nws yog peb lub Hmoov Hla,
8 Vim li ntawd, peb ua lub hmoov tsis nrog cov xab laus, xab phem thiab xab lim hiam, hos nrog lub ncuav tsis lo xab, huv thiab tseeb tiag.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 20,1-9
1 Hnub chiv hauv lis piam, ntuj tseem tsaus, Mas Lias Mas Das Les Nes cuab ntxov tuaj tom ntxa, tseem tsaus nyos, nws pom daim zeb ntawm ntxa tshem lawm.
2 Nws tso sas ntws los cuag Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim, tus uas Yes Xus hlub, nws hais rau nkawd: “Lawv nqa Huab Tais hauv ntxa, peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm.”
3 Pob Zeb tawm plaws mus thiab lwm tus thwj tim, nkawd mus tom ntxa.
4 Nkawd tso sas ntws ob leeg ua ke ; tab sis lwm tus thwj tim khiav nrawm dua Pob Zeb thiab nws xub txog tom ntxa.
5 Khoov zoj, nws pom tej hlab ntaub nyob ntawd, tab sis nws tsis chaws mus sab hauv.
6 Xis Moos Pob Zeb lawv nws qab tuaj txog, nws chaws mus hauv lub ntxa, nws xam cov hlab ntaub nyob ntawd,
7 Daim ntaub qhwv kauv taub hau, tsis xyaw cov hlab ntaub ntawd, hos nyob ib cag tais rau ib qho chaw.
8 Lwm tus thwj tim, tus xub tuaj txog tom ntxa, chaws los nws pom thiab nws ntseeg ;
9 Nkawd tseem tsis tau to taub tej ntawv tias nws yuav tsum sawv tsees hauv cov tuag los.


0 commentaires: