COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 01/05/2016

Chiv 6 Caij Hla
 
  • Hauj Lwm 15,1-2.22-29
1 Ob peb leeg, nqes ntawm Yus Dais los qhuab qhia cov kwv tij tias: “Yog nej tsis hlais tawv raws li Mos Xes kab ke, yuav cawm tsis tau nej.”
2 Ces txawm muaj lus sib nyom sib cav tsis yog me nrog Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd tiv lawv ; lawv tau txiav kom Paj Lug thiab Npas Nas Npas thiab ob peb leeg hauv lawv nce mus cuag npoj xa moo thiab cov txiv yawg pem Yes Lus Xas Les, hais txog cov lus no.
22 Npoj xa moo thiab cov txiv yawg nrog lub koom txoos pom zoo xa ib co txiv neej lawv xaiv hauv lawv nrog Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd mus As Nthias Kais : Yus Das tus hu ua Npas Xas Npas thiab Xis Las, yog ob tug txiv neej luag hwm hauv cov kwv tij,
23 Lawv tes sau ib daim ntawv: “Cov xa moo thiab cov txiv yawg thiab cov kwv tij hais kev kaj siab rau cov kwv tij los ntawm pej kum neeg los nyob As Nthias Kais thiab Xws Lias thiab Kis Lis Kias, tshua nej.
24 Peb hnov tias ob peb leeg hauv peb tau ua ntxhov nej vim lawv cov lus  tau ua nej ntsuj plig ceeb uas peb tsis tau tso lus rau lawv;
25 Yog li, peb pom zoo sib hais haum xaiv ib co txiv neej xa tuaj rau nej nrog ob tug zoo hlub Npas Nas Npas thiab Paj Lug,
26 Yog tib neeg yeem pub nkawd txoj sia rau peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub Npe.
27 Ces peb xa Yus Das thiab Xis Las kom tuaj hais cov lus ntawd ;
28 Vim qahov zoo rau Leej Ntuj Plig tus Ntshiab thiab peb, tsis tsub dab tsi rau nej kom hnyav ntxiv, tsuas kawg yam tseem ceeb,
29 Caiv yam txi muaj npe, ntshav thiab tsiaj tuag thiab kev daj dee, cheem nej tiag rau tej ntawd ces nej ua zoo, kom nej muaj zog.

  • Tshwm Plaws 21,10-14.22-23
10 Nws nqa kuv hauv ntsuj plig rau saum ib lub roob loj thiab siab, nws taw rau kuv lub nroog Yes Lus Xas Les ntshiab nqes nroos saum ntuj ntawm Tswv Ntuj los,
11 Muaj Tswv Ntuj lub hwj chim ci ntsa iab li lub paj zeb, yam lub paj zeb ntsuab xiab,
12 Muaj ib lub ntsa loj thiab siab muaj kaum ob lub rooj vag, saum kaum ob lub rooj vag muaj kaum ob tug tshab xo muaj lawv cov npe yog kaum ob xeem tub ki His Xas Lais,
13 Sab hnub tuaj peb lub rooj vag, sab qaum peb lub rooj vag, sab qab peb lub rooj vag, sab hnub poob peb lub rooj vag,
14 Lub ntsa tsheej txhim rau saum kaum ob lub lag muaj kaum ob lub npe yog Leej Yaj kaum ob tug xa moo,
22 Kuv tsis pom lub tsev teev hawm hauv nroog vim Huab Tais Tswv Ntuj tus muaj hwj huam thiab Leej Yaj yog lub nroog tsev teev hawm,
23 Thiab lub nroog tsis vam lub hnub los lub hli kom ntsa rau nws vim Tswv Ntuj lub hwj chim ci rau nws thiab Leej Yaj yog nws cov kais teeb,

  • Zam Ntawv Moo Zoo 14,23-29
23 Yes Xus teb thiab hais rau nws: “Yog leej twg hlub kuv, nws yuav txuag kuv lo lus thiab kuv Txiv yuav hlub nws thiab wb yuav tuaj cuag nws thiab wb yuav ua lub chaw nyob hauv nws.
24 Tus tsis hlub kuv, nws tsis txuag kuv cov lus ; lo lus nej hnov, tsis yog kuv lus, yog Leej Txiv tus xa kuv tuaj lus.”
25 Kuv hais li ntawd rau nej cheem kuv tseem nyob ntawm nej.
26 Leej Ntuj Plig tus Ntshiab, tus tiv thaiv, tus uas Leej Txiv yuav xa ua kuv lub npe tuaj, tus ntawd yuav qhuab qhia tag nrho thiab yuav ua kom nej nco tag yam kuv tau hais rau nej.
27 Kuv tso kev thaj yeeb rau nej, kuv pub kuv kev thaj yeeb rau nej ; tsis zoo li lub sim ceeb pub, kuv li, kuv pub rau nej. Nej txhob poob siab txhob ntshai.
28 Nej twb hnov kuv tau hais rau nej: Kuv mus lawm thiab kuv yuav tuaj cuag nej. Yog nej hlub kuv, nej yuav zoo siab rau qhov kuv mus cuag Leej Txiv, vim Leej Txiv loj tshaj kuv.
29 Ziag no kuv hais rau nej ua ntej tej ntawd tuaj thaum tej ntawd tuaj nej ntseeg.

0 commentaires: