COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 24/04/2016

Chiv 5 Caij Hla
 
  • Hauj Lwm 14,21b-27
21 Nkawd tshaj lub Moo Zoo rau lub nroog ntawd tas thiab ua tau thwj tim coob leej ces nkawd rov mus Lws Thas, Is Kos Nos thiab As Nthias Kais,
22 Txhawb cov thwj tim ntsuj plig txhib kom tuav kev ntseeg thiab hais tias peb yuav hla kev txom nyem loj thiaj nkag tau hauv Tswv Ntuj nrim teb.
23 Nkawd tau tsa ib co txiv yawg rau txhua lub koom txoos, lawv thov ntuj thiab caiv nkawd thiaj muab cov no fij rau Huab Tais tus lawv ntseeg.
24 Hla dhau Pis Xis Dias, ces nkawd tuaj rau Pas Fws Lias,
25 Tshaj lo lus nyob Pes Nkes tag, nkawd nqes dua As Tas Lais.
26 Nkawd mam nce nkoj dua As Nthias Kais, muab nkawd fij rau Tswv Ntuj lub txiaj ntsim vim txoj num nkawd ua tiav log,
27 Los txog, nkawd hu lub Koom Txoos tuaj sib sau, piav yam Tswv Ntuj tau nrog nkawd ua thiab tau qhib rooj lug rau cov pej kum neeg los ntseeg.
  • Tshwm Plaws 21,1-5a
1 Kuv pom lub ntuj tshiab thiab daim av tshiab, thawj lub ntuj thiab thawj daim av dua toj tag thiab tsis muaj hiav txwv lawm,
2 Ces lub Yes Lus Xes Les tshiab ntshiab nqes nroos saum ntuj ntawm Tswv Ntuj tshiab khiv li tus nkauj nyab tshiab rau nws tus txiv,
3 Kuv hnov ib lub suab muaj ceem tawm ntawm theej kiab hais tias: “Saib ! Tswv Ntuj lub tsev tsam phooj nrog leej tib neeg, nws nrog lawv ua ke, lawv yuav yog nws tsoom pej xeem thiab Tswv Ntuj yuav nrog nraim lawv,
4 Nws yuav so tag lawv cov kua muag, yuav tsis txawj tuag ntxiv, tsis nyiav, tsis quaj, tsis txawj mob siab ntxiv, thawj yam yuav dua toj tas.”
5 Tus zaum saum theej kiab hais tias: “Saib, kuv ua txhua yam tshiab !”
  • Zam Ntawv Moo Zoo 13,31-33a.34-35
31 Thaum nws tawm lawm, Yes Xus hais tias: “Ziag no, neeg Leej Tub nto koob meej thiab Tswv Ntuj nto koob meej hauv nws,
32 Thiab Tswv Ntuj yuav ua nws nto koob meej hauv Tswv Ntuj, tam sis no kiag Tswv Ntuj yuav ua nws nto koob meej.
33 Cov me nyuam, kuv tseem nrog nej nyob me ntsis ;
34 Kuv muab ib lo lus qhia tshiab rau nej: kom nej ib leeg hlub ib leeg cuag kuv hlub nej xwv nej thiab ib leeg hlub ib leeg.
35 Qhov ntawd, luag yuav paub tag nrho tias nej yog kuv thwj tim, yog nej txawj ib leeg hlub ib leeg.”


0 commentaires: