Tshaj moo qaij qaug nyob xeev 91

Thov tshaj tawm rau sawv daws paub tias YAJ Paj Neeb tau tas sim neej rau hnub tim 26 lub 5 ntuj 2016 lawm. Nws muaj 76 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub ntees txij li hnub tim 5 mus txog hnub tim 7 lub 6 hli ntuj 2016, nyob hauv lub chav tsev :
14 rue Gustave Madiot 91070 Bondoufle

YAJ Tsav Yis uas yog nws tus tub hlob, kuj yog peb ib tug tswv cuab nyob hauv peb pab pawg ntseeg thiab. Tab sis nws yuav npaj nws txiv lub ntees raws li nws txiv tau hais tseg.

Tsev xyom cuab kuj yuav vam txog sawv daws tuaj pab thiab hlub txog lawv txiv.

Ua tsaug.

0 commentaires: