AG 2016 - Aumônerie rooj sab laj puag xyoo 2016

Hnub tim 2 thiab 3 lub 7 hli ntuj 2016, cov tiam lis xeev nyob Fab Kis teb, peb tau tuaj mus sib sau nyob rau lub nroog Pontmain.

Lub caij ntawd :
- Txiv Plig François Roulleau, uas yog tus nrog pab saib xyuas peb lub Aumônerie, tau los qhia kev ntseeg thiab nthuav ntawv Ntshiab rau sawv daws.
- Yaj Xaiv Tsom tau los tham txog txoj hauj lwm Aumônerie tau ua 3 xyoo dhau los.
- Yaj Ntxhe Kis tau los qhia cov nyiaj siv thiab tawm, rau peb sawv daws.

- Tom qab ntawd, sawv daws rov xaiv tsa dua tus thawj yuav los tuav lub Aumônerie Hmoob nyob Fab Kis teb rau 3 xyoo tom ntej no. Cov muaj cai pov ntawv, muaj 24 tus neeg. Sawv daws kuj tau pov ob lwm. Thaum kawg, rov poob rau YAJ Xaiv Tsom. Nws tau 19 suab. Tus lawv nws qab tau 4 lub suab. Muaj ib tug tau pov ib daim ntawv dawb.

- Thaum peb noj hmo tas, Txiv Plig Txhiaj Foom tau los qhia kev sib haum xeeb thiab kev ntseeg rau sawv daws. Ua tau cov laus kaj siab kawg.

- Hnub chiv, peb cov Hmoob tau mus koom lub txoos teev Ntuj nrog cov Fab Kis hauv lub tsev teev Ntuj loj. Qhov ntawm no, rov ua tau peb cov Hmoob txoj kev ntseeg hlav ntxhiv mus lawm yav tom ntej.0 commentaires: