Martyrs du Laos - Cov tim khawv tau txais lub meej mom Ntshiab

Xyoo 1954 mus txog xyoo 1970, nyob Los Tsuas teb,
17 tus tim khawv tau tas sim neej vim lawv txoj kev ntseeg.


Hnub tim 5 lub 5 hlis ntuj 2015, Txiv Vaj Qhia tau tso cai TP Mario Borzaga thiab XH Thoj Xyooj nkawd ob leeg ua ke los txais lub meej mom ntshiab.

Hnub tim 6 lub 6 hli 2015, Txiv Vaj Qhia tso cai rau 15 tug tim kawv neeg Los Tsuas, TP Oblats de Marie Immaculée thiab TP Missions Etrangères de Paris, lawv sawv daws txais lub meej mom ntshiab thiab.

Hnub tim 10 thiab 11 lub 12 hlis ntuj, yuab npaj lub hmoov tsa 17 tus tim khawv ntawm no  nyob rau Vientiane, Los Tsuas Teb.

Tom Qab, hnub tim 5 lub 2 hlis ntuj 2017, yuav npaj lub hmoov nyob rau pem Paris, nyob peb cov TP MEP lub tsev. Yuav muaj lub txoos teev Ntuj nyob rau lub tsev teev Ntuj loj "Notre Dame de Paris".

Hnub tim  29 thiab 30 lub 4 hlis ntuj 2017, yuav npaj lub hmoov nyob rau Trente, Is Tas Lis Teb.

Tom qab ntawd, cov Hmoob thiab cov neeg Los Tsuas, nyias mam npaj nyias lub hmoov raws li siab nyiam.
 0 commentaires: