Nyob zoo Xyoo Tshiab 2018 !

Nyob zoo txog peb tsoom ntseeg txhua leej txhua tus,

Lub xyoo laus tag lawm, kom yam phem, yam tsis zoo, yam peb tsis xav yuav, tsis ntshaw, kom nrog lub xyoo laus mus rau hnub caug hli kawg, kom qhov ntsej los tsis hnov, qhov muag los tsis pom.

Xyoo tshiab 2018 tuaj no, yuav coj yam peb tsoom ntseeg xav yuav thiab xav tau, kom peb nyiam thiab peb ntshaw yam twg los kom peb txhua leej txhua tus tau yam ntawd.
Rau lub xyoo tshiab, kom peb txhua leej txhua tus yuav tsum sib hlub sib hwm, ib leeg ua zoo rau ib leej. Peb ua neej nyob ntiaj teb no, Huab Tais Ntuj xav kom peb sib nyiam sib hlub, tus yau zam tus hlob, tus hlob hlub tus yau. Thiab kom peb nrhiav kev phooj kev ywg.

Peb txoj kev ntseeg, tsis yog ib txoj kev uas peb yuav khwv tau ib pob nyiaj los yog ib lub meej mom rau peb.
Qhov loj thiab tseem ceeb rau peb, yog qhov peb teev hawm peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev.
Qhov peb tus Tswv xav kom peb ua mas yog kom peb sib hlub sib hwm, kom peb nyob ib txhiab ib txhis tsis tag tsis kawm.

Ces lub xyooj tshiab 2018 no, thov kom cov uas muaj dej muaj num ua los kom khwv kom tau nyiaj tau txhiaj thiab nrhiav kom tau noj tau haus.
Cov uas tsis muaj hauj lwm ua los, kom sawv daws noj qab nyob huv tsis muaj mob muaj nkeeg.

Peb lub Koom Cuab Kev Ntseeg Kav Tos Liv Hmoob lus foom koob hmoov lub xyoo tshiab ces hais li no rau txhua leej txhua tus thiab rau nej cov txheeb cov ze sawv daws.

Ua tsaug,

YAJ Xaiv Tsom
Tus sawv cev ntawm lub Koom Cuab Kev Ntseeg Kav Tos Liv Hmoob
Coordinateur de l'aumônerie catholique des Hmong de France
0 commentaires: